Bartłomiej Janas

Bartłomiej Janas urodził się w 1996 roku w Radomiu. Studiuje kompozycję w klasie dr. hab. Wojciecha Ziemowita Zycha i grę na organach w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. Jako artysta stara się unikać złudnych poszukiwań i tworzenia utopijnego „własnego stylu”, jednocześnie pozostając nonkonformistą. W kręgu jego zainteresowań można także znaleźć astronomię, informatykę i filozofię. Jego utwory są wykonywane zarówno na macierzystej Akademii Muzycznej w Krakowie, jak i na koncertach oraz konkursach poza uczelnią.