Dichroizm

Janusz Krzysztof Korczak — Dichroizm

Janusz Krzysztof Korczak (projekcja dźwięku)

„Dichroizm” (gr. „dikhroos” – dwubarwny) – początkowo oznaczał właściwość materiału czy urządzenia polegającą na podziale padającej wiązki światła na dwie wiązki o różnych barwach. Obecnie odnosi się przede wszystkim do właściwości materiałów polegającej na różnym pochłanianiu światła w zależności od jego polaryzacji, np. dla światła spolaryzowanego liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych czy też spolaryzowanego kołowo prawo- i lewoskrętnie”. (Źródło: Wikipedia)
Naturalność zjawiska dichroizmu stanowi swego rodzaju sprzeciw wobec współczesnych technik manipulacji informacjami, których medialnym ekranem jest odpowiednio ukierunkowany materiał „pochłaniający newsy” i „sprzedający je” opinii publicznej we „wszystkich kolorach świata”.