Jarosław Płonka

Jarosław Płonka — kompozytor ur. 1984 w Łodzi, gdzie ukończył PSM im. A. Tansmana, a następnie Liceum Muzyczne im.H. Wieniawskiego w klasie wiolonczeli. Jego pierwszym sukcesem kompozytorskim była w 1999 II nagroda na Uczniowskim Forum Muzycznym w Warszawie. W 2003 rozpoczął studia na wydziale muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W l. 2004–09 był studentem Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na kierunku: kompozycja krakowskiej Akademii Muzycznej, w klasie K. Moszumańskiej-Nazar i W. Widłaka. Był stypendystą Birmingham Conservatoire (Anglia) w klasie J. Cutlera i E. Roxburgha. Jako student otrzymał nagrody i wyróżnień na konkursach krajowych i zagranicznych.

W 2009 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na macierzystej uczelni, a we wrześniu tegżo roku rozpoczął studia Masters of Music w konserwatorium w Rotterdamie, w klasie kompozycji
P.-J. Wagemansa i R. Uijlenhoet (muzyka elektroniczna), które ukończył z wyróżnieniem w 2011. W l. 2009–12 brał czynny udział w licznych festiwalach, warsztatach i sympozjach (w Bratysławie, Amsterdamie, Apeldoorn, Oostburgu, Rotterdamie i Krakowie).

Po otrzymaniu tytułu doktora rozpoczął pracę w AM w Krakowie, w katedrze kompozycji, prowadząc zajęcia ze studentami i udzielając się jako organizator sesji naukowych.

Jako wiolonczelista J. Płonka udziela się w projektach związanych z eksperymentalną muzyką improwizowaną oraz gra z zespołami muzyki rozrywkowej (z islandzką grupą Myrra Rós i australijską wokalistką PHIA).