ChiaroScuro

Magdalena Długosz — ChiaroScuro

Magdalena Długosz (interpretacja, projekcja dźwięku)

Elektroakustyczna kompozycja ChiaroScuro powstała w Krakowie (2019), w zaciszu mojego domowego studia. Jej zawartość substancjalna skoncentrowana jest wokół sfery brzmienia, którego źródłem są wyłącznie dźwięki instrumentów akustycznych. Moim pragnieniem było odkrywanie nieznanych, finezyjnych jakości, ich odcieni, konfiguracji przestrzennych, gry kolorów, kontrastów, aby przenieść słuchacza w „nierealny” świat. Jego fundamentem jest świadomość zakorzenienia w przeszłości, przede wszystkim tej duchowej, a także przekonanie, że duchowość jest niezbędnym atrybutem egzystencji człowieka.
W utworze realizuję swą nadrzędną ideę kompozytorską, jaką jest wzbogacenie muzyki elektroakustycznej o walor interpretacji, jakże istotny i immanentny dla wykonawstwa. Cel ten osiągam, dzięki ukształtowaniu tkanki elektroakustycznej z wielu oddzielnych segmentów, które są wielowarstwowo zakomponowanymi postaciami brzmieniowymi o określonej jakości wyrazowej. W partyturze zapisane są w postaci grafów i rozmieszczone wielopoziomowo na osi czasu, jednak bez precyzyjnego dookreślenia: relacji czasowych między nimi, tempa ich realizacji, ich uprzestrzennienia oraz parametrów dynamiki, barwy, energetyki. Wykonawca partii elektroakustycznej otrzymuje zatem prawo do indywidualnego odczytania partytury i przedstawienia podczas koncertu własnej wizji narracji muzycznej. Nazywam go interpretatorem i wierzę, że pozwalając mu na ingerencję w kształt utworu, otwieram pole do wartościowego pod względem artystycznym odczytania moich intencji kompozytorskich.
Jestem przekonana, że współczesny, wspomagany technologicznie warsztat twórczy umożliwia wyrażanie emocji, swobodne modelowanie energetyki i napięć, kształtowanie iluzji głębi i przestrzeni. Pozwala także wniknąć w sferę niematerialnych treści, symboli i idei.
Utwór ChiaroScuro skomponowany został na zamówienie DEGEM (Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik e.V. ) w ramach nagrody THOMAS-SEELIG-FIXED-MEDIA-PREIS i prawykonany 28 września 2019 podczas Biennale für Elektroakustische Musik und Klangkunst KONTAKTE w Berlinie.