O nas

Elementi pomyślane zostało już na początku – w 2013 roku – jako wydarzenie integrujące, w którym punkt ciężkości nie przechyla się w żadną stronę, lecz sytuuje się pomiędzy kompozycją a teorią muzyki, pomiędzy tworzoną teraz i wykonywaną na żywo muzyką a pogłębioną refleksją na tematy w muzyce najbardziej aktualne. Stąd też podwójna formuła Elementi, w skład której wchodzą zawsze konferencja naukowa oraz koncerty muzyki nowej. Oba dopełniające się komponenty łączy wspólny temat przewodni – co roku inny. Ale to nie wszystko: w ramach Elementi odbywają się także spotkania, warsztaty, wystawy, instalacje.

W organizacji wydarzenia – mającego miejsce zawsze u progu wiosny w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – ze studentami współpracują doktoranci i pracownicy uczelni, skupieni wokół Koła Naukowego Teorii Muzyki (obecnie z dr Iwoną Sowińską-Fruhtrunk, a we wcześniejszych latach z dr Ewą Wójtowicz i dr Ewą Siemdaj jako opiekunami Koła) oraz Koła Naukowego Studentów Kompozycji (którym opiekuje się dr Jarosław Płonka, a wcześniej była to prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz).

Pierwsza edycja Elementi miała miejsce 22 marca 2013 roku. „Przyjęty przez nas tytuł rozumiemy w najszerszym znaczeniu. Elementi to cząstki, pierwiastki, zasady, żywioły i początki. W kolejnych latach chcemy zająć się tymi aspektami muzyki, które w ostatnim stuleciu zyskiwały coraz większe znaczenie i ulegały najbardziej dynamicznym przemianom, wywierając decydujący wpływ na obraz dzisiejszej muzyki” – pisali w liście programowym Dominika Micał oraz Szymon Strzelec, pomysłodawcy i organizatorzy wydarzenia. Już w ramach pierwszej edycji Elementi, której tematem przewodnim był KOLOR, odbyła się nie tylko konferencja naukowa i koncert muzyki nowej, ale także wystawa obrazów oraz rozmowa z kompozytorem i malarzem prof. Zbigniewem Bujarskim.

Idea Elementi przyjęła się i zaczęła ewoluować. Kolejne edycje przebiegały pod hasłami:

  • Elementi 2: CZAS I PRZESTRZEŃ, 28 lutego-1 marca 2014,
  • Elementi 3: INSTRUMENT, 20-21 lutego 2015,
  • Elementi 4: ARTYKULACJE, 4-5 marca 2016,
  • Elementi 5: TECHNO, 17-19 marca 2017,
  • Elementi 6: PERFORMATYKA, 9-11 marca 2018,
  • Elementi 7: RETRO, 1-3 marca 2019, z prologiem 28 lutego,
  • Elementi 8: EKRAN, 6-8 marca 2020,
  • Elementi 9: ZAANGAŻOWANIE, 12-13 marca 2021,
  • Elementi 10: POTENCJALNOŚĆ, 10-11 marca 2023

W ramach konferencji naukowych refleksję studentów i doktorantów wzbogacały zazwyczaj wykłady tematyczne. Do ich wygłoszenia zapraszani byli wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie: Anna Zawadzka-Gołosz, Wojciech Ziemowit Zych, Marek Chołoniewski, Mateusz Bień, Agnieszka Draus, Marcin Strzelecki, Andrzej Mądro. W podobnej roli występowali także zaproszeni goście specjalni z innych ośrodków: Marcin Trzęsiok, Jagoda Szmytka, Sławomir Wojciechowski, Tadeusz Wielecki, Artur Zagajewski, Monika Pasiecznik, Olga Drenda, Roman Dziadkiewicz, Jan Topolski, Óskar Escudero, Joanna Bailie, Ryszard Kluszczyński.

Na koncertach, oprócz dzieł klasyków współczesności i kompozytorów o ustalonej renomie (Antona Weberna, Pierre’a Bouleza, Pawła Szymańskiego, Georgesa Aperghisa, Johannesa Kreidlera, Jennifer Walshe, Petera Ablingera, Alexandra Schuberta, Brigitty Muntendorf, Tadeusza Wieleckiego, Artura Zagajewskiego, Rafała Ryterskiego), obecne są także – a może przede wszystkim – utwory młodych twórców, studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wykonywane przez młodych muzyków, studentów instrumentalistyki krakowskiej uczelni, utwory te pisane są często specjalnie z myślą o Elementi, w nawiązaniu do aktualnego tematu przewodniego. Od kilku edycji stałym punktem programu stał się koncert młodego, ale już utytułowanego zespołu, który współtworzą absolwenci krakowskiej Akademii Muzycznej – Spółdzielni Muzycznej contemporary ensemble.

Karolina Dąbek

 Plakaty poprzednich edycji