Konferencja

Sala Senatu im. Prof. Mieczysława Tomaszewskiego

Piątek / 6.03

9:30-9:45 Otwarcie Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Elementi 8: EKRAN

9:45-11:15 Krzysztof Szwajgier
Wykład inauguracyjny: Ekrany potencjalności

przerwa kawowa (11:15-11:30)

PANEL I

11:30-12:00 Karolina Dąbek
Słucham, to znaczy obserwuję. O korelacji zmysłów w doświadczaniu muzyki

12:00-12:30 Olgierd Juzala-Deprati
Multimedialność w kontekście dekonstrukcji

12:30-13:00 Paulina Zgliniecka
Projekcja w operze

przerwa obiadowa (13:00-14:30)

14:30-15:45 Óscar Escudero
Wykład specjalny: SPAM art for a SPAM society

przerwa kawowa (15:45-16:00)

PANEL II

16:00-16:30 Dylan Richards
A Screen is Not a Mirror: New Music Videos, Anime, and The Parasocial Experience

16:30-17:00 Paweł Malinowski
Film jako materiał dźwiękowy

17:00-17:30 Mateusz Śmigasiewicz
Ekran zawsze pod ręką – rewolucja cyfrowa a warsztat kompozytora

Sobota / 7.03

10:00-11:00 Jan Topolski
Wykład specjalny: Ściana, okno czy lustro? Ekran jako metafora

przerwa kawowa (11:00-11:15)

PANEL III

11:15-11:45 Zuzanna Daniec
Transmedializacja duchowej rzeczywistości – …zu… Marka Andre

11:45-12:15 Viacheslav Kyrylov
Teoria przywołania

12:15-12:45 Bartłomiej Janas
Hiperrealizm ponowoczesny – symulakry i symulacja w sztuce XXI wieku

12:45-13:15 Robert Prokopowicz
Theory of Subject Tronda Reinholdtsena jako koncert postfortepianowy

przerwa obiadowa (13:15-14:30)

14:30-15:30 Joanna Bailie
Wykład specjalny: On audio-visual connections

PANEL IV

15:30-16:00 Krzysztof K. Bździel
Muzyka w miejscu sprzedaży, czyli jak i co grać abyś więcej kupił?

16:00-16:30 Alicja Bezdziczek
Anime jako przykład japońskiego zainteresowania muzyką klasyczną