History of my Instrument

Simon Steen-Andersen — History of my Instrument

Adrian Nowak (harfa), Paweł Malinowski (realizacja elektroniki)

„(…) być może Carlos Salzedo sformułował to najlepiej we fragmencie artykułu opublikowanego w styczniowym numerze Etude Magazine z 1952 roku: »Muzyka przeznaczona jest do bycia słuchaną, ale również oglądaną – w przeciwnym razie radio już dawno temu wyparłoby scenę koncertową, co na szczęście nigdy się nie wydarzyło« (…)”

Yolanda Kondonassis: On Playing the Harp, s.14, tłum. Monika Szpyrka