Janusz Krzysztof Korczak

Janusz Krzysztof Korczak – kompozytor i organista urodzony w 1994 roku w Krakowie.
Absolwent studiów licencjackich z kompozycji w klasie prof. dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz (2015–2019, Akademia Muzyczna w Krakowie) oraz muzyki kościelnej w klasie organów s. dr hab. Susi Ferfoglia (2013-2017, Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Obecnie studiuje kompozycję w klasie dr hab. Magdaleny Długosz (studia magisterskie). Interesuje go poszukiwanie nowych form muzycznego wyrazu w duchu poszanowania dźwięku jako podstawowego tworzywa i punktu docelowego wszelkich twórczych procesów. Inspiruje się przede wszystkim światami pozadźwiękowym i pozamaterialnym (jak np. teologia chrześcijańska, fizyka, psychologia, biologia), które często stanowią praprzyczynę jego poszukiwań barwowych.
Zdobył szereg nagród w konkursach kompozytorskich o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, zaś jego utwory były wykonywane w Polsce i w Niemczech. Współpracował z takimi zespołami, jak: Trinity College Choir of Cambridge, Kammerchor Consono, Camerata Silesia, Chór Opery Wrocławskiej, Insieme i innymi.