Karol Nepelski

Karol Nepelski (ur. 1982)

Kompozytor. W latach 2001-2002 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, po czym porzucił studia techniczne i od 2002 zaczął się uczyć kompozycji na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Marka Stachowskiego.

Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego, a tytuł doktora w klasie prof. dr hc. Krzysztofa Pendereckiego; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2005 roku studiował w Staatliche Musikhochschule Stuttgart; otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców” przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, a od roku 2006 także z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

W 2008 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego za kompozycję „Feu Eternel” na orkiestrę symfoniczną oraz przebywał w Bourges (Francja) jako kompozytor–rezydent. W 2009 roku realizował kompozycję komputerową (performance) w studiu NOTAM w Oslo. W 2012 roku był zaproszony na warsztaty Composers Collider przez zespół musikFabrik, a 2017 był kompozytorem-rezydentem London Philharmonic Orchestra. Jako pedagog prowadził wykłady m. in. w Rotterdamie, Kijowie i Budapeszcie.

Jest autorem muzyki instrumentalnej, scenicznej (opera i dramat), muzyki do filmu. Zajmuje się także muzyką elektroakustyczną, twórczością audio-video, a także performancem.

Jego twórczość była prezentowana festiwalu wpółczesnych oper „Tete a tete” w Londynie, na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, festiwalu muzyki współczesnej „Tonlagen” w Dreźnie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, Międzynarodowych Dniach Kompozytorów Krakowskich, Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej, Festiwalu Audio Art w Krakowie, Festiwalu Malta w Poznaniu, Festiwalu Kultur Świata w Gdańsku, Festiwalu „Przemyska Jesień”, Festiwalu SYNTHESE 2008 w Bourges (Francja), festiwalu „Introspekce nové hudby” oraz „Salon Polski” w Pradze, festiwalu „Ostrava Days Festival 2009” oraz przez m. in. London Philharmonic Orchestra, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, musikFabrik, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, Kwartet Śląski, Filharmoników Lwowskich, Filharmoników Łódzkich, Orkiestrę Muzyki Nowej, Ricciotti Ensemble z Amsterdamu, zespół kameralny Kwartludium, Ensemble Nostri Temporis z Kijowa. Kompozycje Karola Nepelskiego, były prezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej pt. ”Materia Sztuki” (2008) oraz „Estetyka Sztuk Performatywnych” (2012), a także Światowym Kongresie Estetycznym Aisthetics in Action (2013).