Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble

W 2014 roku grupa krakowskich muzyków, występujących razem między innymi w projekcie European Workshop for Contemporary Music, uczestniczyła w Międzynarodowych Letnich Kursach Muzyki Nowej w Darmstadt, w programie dla młodych ansambli. Zrodziła się wtedy myśl, by owocną współpracę kontynuować pod postacią stałego zespołu. Gruntem była wspólna chęć eksplorowania muzyki współczesnej, we wszelkich jej przejawach gatunkowych, z różnych okresów i z różnych kultur muzycznych – zaś celem stało się wykonywanie takiej muzyki, i w takiej formie, która pozwalałaby rozwijać się zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom.
Pragniemy reinterpretować muzykę już odkrytą i ugruntowaną; odkrywać tę wciąż oczekującą na odsłonięcie; współtworzyć nową, aktualną. Gramy szeroko pojmowaną kameralistykę: od utworów solowych po skład typu sinfonietta. Dążąc do zespolenia naszych osobowości w nową całość, pracujemy na zasadach równoprawnego partnerstwa, inspirując siebie nawzajem. Stąd nasza nazwa: Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble.
Spółdzielnia to zbiór indywidualności artystycznych. Każdy z nas prowadzi równocześnie własną działalność artystyczną i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami na polu sztuki muzycznej. W ramach indywidualnej aktywności koncertujemy jako soliści, formujemy zespoły kameralne, występujemy w orkiestrach symfonicznych. Aktywność ta wszakże nie kończy się na wykonawstwie: część z nas prowadzi działalność naukową, zajmuje się kompozycją, produkcją muzyczną, organizacją wydarzeń artystycznych. Każdy z członków zespołu gromadzi przy tym bezcenne indywidualne doświadczenia, związane z różnymi gałęziami muzyki współczesnej, klasycznej, dawnej, rozrywkowej czy etnicznej. Z owej wszechstronności muzyków bierze się nasza otwartość na nowatorskie pomysły i rozwiązania artystyczne. Zasadnicze znaczenie w doborze repertuaru mają dla nas indywidualizm, różnorodność i świeżość – a w wykonawstwie, zrozumienie idei muzycznych i estetycznych oraz naturalna muzykalność poparta rzetelnym warsztatem technicznym. Staramy się także animować powstawanie nowych kompozycji.
Chcemy działać i rozwijać się wielopłaszczyznowo. Z tego względu programy koncertów od samego początku były dość zróżnicowane: obejmowały muzykę polską i zagraniczną, solową i kameralną, kompozytorów starszych i najmłodszej generacji, jak również tę rzadko wykonywaną w naszym kraju. Swego rodzaju katalizatorem był koncert w grudniu 2015 roku, poświęcony w całości multimedialnym utworom Piotra Peszata: kompozycje z pogranicza muzyki i performansu, angażujące umiejętności multi- czy postinstrumentalne na równi z aktorskimi, rozpostarły przed Spółdzielnią zupełnie nową perspektywę. To wyjątkowe doświadczenie jest dla nas niezmiernie ważne – niewątpliwie determinuje kierunek dalszego rozwoju zespołu i kreowania szerzej rozpoznawalnej tożsamości Spółdzielni Muzycznej.

Trzon zespołu:

 • Małgorzata Mikulska, flet
 • Krzysztof Guńka, saksofon
 • Wiktor Krzak, fagot
 • Mateusz Rusowicz, trąbka, dyrygent
 • Aleksander Wnuk, perkusja
 • Michał Lazar, gitara
 • Martyna Zakrzewska, fortepian, MIDI
 • Barbara Mglej, skrzypce
 • Paulina Woś-Gucik, skrzypce
 • Gabriela Biel, altówka
 • Jakub Gucik, wiolonczela
 • Piotr Peszat, multimedia, management
Wsparcie pozawykonawcze zapewniają: Katarzyna Feiglewicz-Peszat, Błażej Bauer, Grzegorz Mart.
strona internetowa