Zeitschaft

Viacheslav Kyrylov — Zeitschaft (2019)

Jakub Gucik (wiolonczela)

Ogólny koncept utworu jest oparty na całościowej reprezentacji dwóch płaszczyzn historycznych: Nowej Muzyki i muzyki późnego renesansu. Poprzez przywołanie dwóch „duchów czasu” chciałem stworzyć zamkniętą przestrzeń, w której te dwie „muzyki” są rozpoznawalne dzięki różnicy, aczkolwiek mają wspólny mianownik – reprezentacje czasu, z którego pochodzą. W tym ujęciu utwór staje się w pewnym sensie ekranem historii.